maca prasok a maca koren-uprava

Čo všetko ste chceli vedieť o maca a nemali ste sa koho spýtať (časť II.)

1. Maca a kardiovaskulárne zdravie

1.1. Maca a krvný tlak

Jedna štúdia ohľadne maca naznačuje, že koreň maca môže v závislosti od dávky vykazovať schopnosť znižovať krvný tlak prostredníctvom inhibície ACE (enzýmu angiotenzín-konvertázy). [xyz-ihs snippet=”pop-up”]Zároveň dokazuje, že tepelne ošetrený extrakt je účinnejší ako surový extrakt. Na druhej strane, ako sme už spomínali v I. časti zaoberajúcej sa touto problematikou, jedna predbežná toxikologická štúdia (s 0,6 g maca podávaných denne) ukazuje malé, ale signifikantné zvýšenie diastolického krvného tlaku. Interakcie maca s kardiovaskulárnym zdravím nie sú v súčasnej dobe známe.

Ďalšie informácie o Maca nájdete aj v eshope Zelený život. Klik sem >>

2. Interakcia maca s metabolizmom glukózy

2.1. Vstrebávanie glukózy a maca

Užívanie maca bolo testované na jeho schopnosť brániť vstrebávaniu karbohydrátov v črevách. In vitro štúdia hodnotiaca extrakty z maca ukázala, že surová maca inhibuje α-glukozidázu v rozsahu 20 až 40 % (pomerne slabá) a α-amylázu (približne 10%), zatiaľ čo spracovaná maca nedokázala inhibovať α-amylázu. Táto štúdia nesledovala koreláciu týchto výsledkov na obsah polyfenolov v maca.

2.2. Intervencie maca

Štúdia s krysami so zvýšenou hladinou triglyceridov (tukov v krvi),  ktorá používala maca v množstve 1 % z celkového denného príjmu potravín, zaznamenala, že maca bola schopná znížiť cholesterol v krvnej plazme (LDL-C a VLDL-C), ako aj triglyceridy a glukózu. Táto štúdia  používala 0,02 % rosiglitazónu ako aktívnu kontrolnú látku, ktorá prekonala maca extrakt.

Rekapitulácia: Celkovo môžeme konštatovať, že nie je dokázaný výraznejší vplyv maca na metabolizmus glukózy.

maca-andy

3. Maca a jej účinky na cvičenie a výkon

3.1. Aeróbny výkon a maca

V pilotnej štúdii s ôsmimi skúsenými cyklistami (bez zmeny ich stravy a len jedným dňom odpočinku pred testami) bolo dokázané, že vysoká dávka maca spôsobila výrazné skrátenie doby dojazdu do cieľa. Požitie placeba neukázalo žiaden výraznejší vplyv.

Rekapitulácia: V súčasnej dobe existujú len slabé dôkazy pre posúdenie interakcie maca a fyzickej aktivity.

4. Maca a jej vplyv na imunológiu a zápaly

4.1. Intervencie maca zmesi

Existuje porovnávacia štúdia, pri ktorej sa podávala zmes maca (1500 mg) s 300 mg Uncaria guianensis jednej skupine a 1500 mg glukosamín sulfátu druhej skupine. Obe skupiny vykazovali zlepšenie výsledkov, aj keď skupina užívajúca maca prášok vykazovala horšie výsledky. Táto štúdia bola financovaná spoločnosťou, ktorá vyrábala danú zmes maca a Uncaria guianensis.

5. Maca a jej interakcia s hormónmi

5.1. Maca a testosterón

Ani podávanie 1,5 g a 3 g maca po dobu 12 týždňov neprinieslo zvýšenie hladiny cirkulujúceho testosterónu u zdravých mužov. Také isté dávky maca boli použité v inej 12-týždňovej štúdii s mužmi a bolo zistené zvýšenie sexuálnych myšlienok, ktoré dosiahlo 24,4 %, 40 % a 42,2 % pri podávaní daných dávok po 4, 8 a 12 týždňoch, zatiaľ čo podávanie placeba nepreukázalo žiadne zvýšenie v týždni 8 a 12. Tento nárast však nebol spôsobený nárastom testosterónu, pretože ten sa u indikovaných skupín nezmenil. Žiadne androgénne účinky (alebo nárasty hladiny testosterónu) neboli preukázané ani u žien po menopauze, ktoré užívali 3,5 g maca denne po dobu 6 týždňov.

Rekapitulácia: Žiadna aktuálna štúdia nedokazuje vplyv užívania maca na nárast testosterónu.

5.2. Maca a estrogén

Vyššie uvedené štúdie skúmali aj vplyv maca na estrogén. Užívanie 1,5 g alebo 3 g maca denne po dobu 12 týždňov u inak zdravých mužov nijak neovplyvnilo hodnoty ich cirkulujúceho estrogénu. Tieto výsledky boli replikované aj v ďalšej štúdii s podobným dávkovaním u žien po menopauze (s použitím 3,5 g denne po dobu 6 týždňov). Štúdie za použitia menej ako 1 g všetkých troch variantov maca počas 4 týždňov nepreukázali estrogénne účinky (v prípade potkanov s odstránenými vaječníkmi).  V ďalšej štúdii s potkanmi s odstránenými vaječníkmi bolo odhalené, že vyššie dávky alkoholového extraktu maca boli účinné v prevencii estrogen deficientného úbytku kostnej hmoty.

Rekapitulácia: V súčasnej dobe neexistuje žiadny dôkaz o tom, že užívanie maca nejako ovplyvňuje hodnoty estrogénu u mužov a žien. Niektoré štúdie radia maca medzi fytoestrogény, no neexistujú o tom žiadne relevantné dôkazy a názory sa rôznia. Praktický význam týchto vlastnosti maca je zatiaľ stále neznámy.

5.3. Maca a folikuly stimulujúci hormón

V 12-týždňovej (dvojito slepej štúdii) na mužoch (s použitím 1,5 g alebo 3 g maca prijímaných v troch čiastkových dávkach alebo v jednej celej dávke) sa nepreukázal žiadny významný vplyv na folikuly stimulujúci hormón a podobné výsledky sa zistili aj u žien po menopauze (s použitím 3,5 g maca denne po dobu 6 týždňov).

5.4. Maca a luteinizačný hormón

12-týždňová štúdia na zdravých mužoch, ktorým bola podávaná dávka 1,5 g alebo 3 g maca denne, neukázala žiaden významný vplyv na hladiny cirkulujúceho luteinizačného hormónu ani v 4., v 8., ba ani v 12. týždni užívania danej dávky. Ani u žien po menopauze, ktorým sa podávala 3,5 g dávka maca denne po dobu 6 týždňov, sa nedokázal žiaden významný vplyv na luteinizačný hormón v ich tele.

maca-zena6. Maca a jej interakcia s kostným metabolizmom

Vykonal sa taktiež výskum na modeli samíc krýs s odobratými vaječníkmi (simulovanie žien po menopauze), ktorým sa dostávalo 0,096 g alebo 0,24 g/kg etanolového extraktu maca (alebo 0,5 g a 1,25 g/kg suchého extraktu koreňa) po dobu 28 týždňov. Pri podávaní maca v pomere 0,096 g/kg sa zachovala hustota kostnej mineralizácie v porovnaní s vstupnou kontrolou (ukázala sa teda nesignifikantná tendencia), zatiaľ čo podávanie maca v pomere 0,24 g/kg zvýšilo priemer obsahu vápnika v stehennej kosti oproti kontrole. Je však možné, že tento vplyv na kosti bol sekundárne daný práve estrogénovým efektom maca, pretože táto štúdia uvádza zvýšenie maternicovej hmotnosti ovariektomizovaných krýs kŕmených dávkou maca v hodnote 0,24 g/kg.

7. Interakcia maca s orgánovými systémami

7.1. Maca a pečeň

in vitro štúdii sa skúmal vplyv metanolového a vodného extraktu maca na potkanie hepatocyty. Nebol pozorovaný žiadny cytotoxický účinok, a to ani pri koncentrácii 10mg/ml. Po 72 hodinovej inkubácii extrakt zabránil úniku enzýmov laktátdehydrogenázy (LDH) a aminotransferázy (AST) z pečeňových buniek.

Výsledky tejto in vitro štúdie sú v miernom rozpore s predbežnými ľudskými toxikologickými dátami, kde jediný vedľajší účinok s 0,6 g maca (užívané každý deň po dobu 90 dní) je mierne zvýšenie hladín sérového AST. Dôvod pre tento rozpor nie je jasný. V ďalšej štúdii sa maca spája so zvýšenou hladinou pečeňovej superoxiddismutázy, ako aj zvýšenou hladinou redukovanej formy sérového glutathionu, pričom TBARS a CD (markery lipoperoxidácie) v sére zostali neovplyvnené.

Rekapitulácia: Zatiaľ nám účinky maca na pečeň nie sú celkom jasné.

7.2. Maca a prostata

Červená varianta maca je pravdepodobne schopná potlačiť rast prostaty, pričom u čiernej a žltej maca sa nepreukázal žiaden účinok na jej rast. V tejto štúdii sa používali 2 g/kg vodného extraktu červenej maca denne po dobu jedného týždňa. Dokázalo sa zmenšenie ventrálnej časti prostaty vzhľadom ku kontrole.  Zároveň po 14 a 42 dňoch užívania maca sa rast hmotnosti prostaty, ktorý bol indukovaný testosterónovou injekciou, tiež normalizoval. Tento účinok môže byť podľa výskumníkov spojený práve s obsahom benzyl glukozinolátov nachádzajúcich sa v maca.

Realizovala sa tiež štúdia, kde sa skúmal vplyv dávok benzylglukozinolát (podávaný potkanom ústne počas 14 dní) na zníženie veľkosti prostaty. Táto štúdia tiež potvrdila, že extrakt červenej maca je schopný znížiť hyperpláziu prostaty, ktorá bola indukovaná testosterónom. Tento efekt sa porovnával aj s účinkom finasteridu a zistilo sa, že  maca extrakt neovplyvnil hmotnosť semenných mechúrikov, kým finasterid áno. V prípade maca nebolo pozorované ani zvýšenie testosterónu, pričom toto je inak normálnym výsledkom podávania 5α-reduktáz (ako je napr. finasterid).

Rekapitulácia: Ukázali sa vysoko sľubné výsledky účinkov červenej maca pri znižovaní veľkosti prostaty (biomarker pre riziko vzniku rakoviny prostaty), no tieto výsledky je potrebné replikovať mimo Peru a v humánnych štúdiách.

7.3. Maca a semenníky

V štúdii na krysách o tom, ako olovo indikuje poškodenia semenníkov, bolo preukázané, že užívanie 2,2 g/ kg maca denne po dobu 35 dní (varený extrakt maca z koreňa) znižuje redukciu hmotnosti semenných mechúrikov, ktorý nastal po expozícii olova pri zachovaní hmotnosti semenníka.

V súvislosti so spermatogenézou sa ukázalo, že čierna maca má blahodarnejšie účinky na spermatogenézu ako žltá a červená, keďže nárast dennej produkcie spermií, ktorý je spojený s užívaním žltej a červenej maca nedosiahol štatistickú významnosť. Porovnávacie štúdie medzi rôznymi výťažkami z čierneho maca po viac ako 7 dňoch ukázali, že v prípade extrakčnej frakcie s etylacetátom bol najvyšší počet spermií v semenovodoch a aj najvyššia produkcia spermií. Vo všeobecnosti platí, že zlepšenie dennej produkcie spermií bolo zrejmé odo dňa zavedenia maca ako doplnku stravy u potkanov. Zlepšenie v počte spermií bolo možné vidieť aj nezávisle na zvýšenej dennej produkcii spermií. Maca je tiež schopná zvrátiť potlačenie spermatogenézy a redukciu počtu spermii vyvolanú olovom a zníženú tvorbu spermií, ktorá sa pozoruje vo veľkých nadmorských výškach. Je zaujímavé, že tento záver by mohol vysvetliť, prečo má maca takú impozantnú históriu v súvislosti s plodnosťou.

Rekapitulácia: Zdá sa, že všeobecne maca chráni v nejakej nižšej miere semenníky, no práve variant čierna maca sa zdá byť najefektívnejší vo zvyšovaní produkcie spermií (a teoreticky i plodnosti).

8. Maca, jej bezpečnosť a toxicitamaca-zena2

8.1. Maca a jej bezpečnosť

Nebola dokázaná žiadna významná toxicita pri spotrebovávaní maca koreňa ľuďmi, až na jediný výskum, ktorý naznačuje, že užívanie 0,6 g maca po dobu 90 dní sa dá spojiť so zvýšeným sérovým ALT a diastolickým krvným tlakom. Potkany tolerovali až 5 g/kg svojej telesnej hmotnosti bez pozorovania nepriaznivých účinkov. Štúdie na ľuďoch boli robené až  s dennou dávkou 3 g maca a aj tu bola maca dobre tolerovaná. Tradičný spôsob užívania 20 g maca prevarenej vo vode, čím sa vlastne získa akoby šťava, nie je v súčasnej dobe spojený s nejakou významnejšou toxicitou.

Rekapitulácia: O maca produktoch neexistuje príliš veľa toxikologických informácii.

8.2. Maca a tehotenstvo

V súčasnej dobe existuje len jeden výskum, ktorý sa zaoberá otázkou maca a tehotenstvo. Výskum bol prevedený na myšiach, pričom sa im podávala sušená maca (sušenie mrazením – lyofilizát). Sledovala sa korelácia s tradičným množstvom spotrebovávanej maca pred a krátko po oplodnení. Užívanie maca nepreukázalo žiadny nepriaznivý vplyv na morfológiu alebo životaschopnosť mláďat, ale pozorovala sa zvýšená veľkosť vrhu. Neexistujú žiadne správy, ktoré by podávali dôkazy o nebezpečnosti užívania maca počas tehotenstva ľudí a ani neboli hlásené žiadne nežiaduce vplyvy.

Rekapitulácia: V súčasnej dobe nie je známe, či je užívanie maca bezpečné pre tehotenstvo alebo nie, ale zdá sa, že maca v istej miere posilňuje ženskú plodnosť, a to na základe štúdií vykonaných na zvieratách.

 

Zdroj:

http://examine.com/supplements/Maca/

Foto:

© Ildipapp | Dreamstime.com
Obrázok s povolením kancp26 dostupný na FreeDigitalPhotos.net
Obrázok s povolením imagerymajestic dostupný na FreeDigitalPhotos.net
Obrázok s povolením stockimages dostupný na FreeDigitalPhotos.net

 

Páči sa Vám článok? Pokojne ho zdieľajte...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/f/1/f19b0d54-d52d-40f3-9502-1cd406b05533/zelenyzivot.sk/sub/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *